Αντίσταση στα Γιάννενα


Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2016

 
ΠΤΕΤ

ΠΚΣ
ΕΑΑΚ
Αγωνιστικές Κινήσεις
ΣΣΠ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
14(4)
5(1)
4(1)
3(1)
2
5
33

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΔΑΠ
ΠΚΣ
Αγωνιστικές Κινήσεις
ΕΑΑΚ
Πορεία
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
110(5)
18(1)
11(1)
4
8
2
5
158
ΒΕΤ
ΠΚΣ
ΕΑΑΚ
ΔΑΠ
Αγωνιστικές Κινήσεις
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
ΨΗΔΙΣΑΝΤΕΣ
47(3)
43(3)
11(1)
7
6
10
124
ΥΛΙΚΑ
ΔΑΠ
ΠΚΣ
ΕΑΑΚ
ΣΣΠ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
29(2)
26(2)
24(2)
5(1)
0
8
92


ΦΥΣΙΚΟ
ΠΚΣ
Αγωνιστικές Κινήσεις
ΔΑΠ
ΣΣΠ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
60(5)
18(2)
15(1)
12(1)
4
6
115
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
ΔΑΠ
ΠΚΣ
Αγωνιστικές Κινήσεις
ΕΑΑΚ
ΣΣΠ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
90(4)
67(3)
11
4
4
3
6
185


ΧΗΜΙΚΟ
ΠΚΣ
ΔΑΠ
ΕΑΑΚ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
57
32
16
3
6
114
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΑΠ
ΠΚΣ
ΕΑΑΚ
ΣΣΠ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
75
56
20
4
1
8
164
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΑΠ
ΠΚΣ
ΕΑΑΚ
Αγωνιστικές Κινήσεις
Ανεξάρτητο
ΣΣΠ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
200(3)
126(2)
59(1)
26(1)
24
8
12
14
469
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΚΣ
ΔΑΠ
ΠΑΣΠ
ΣΣΠ
ΕΑΑΚ
Αγωνιστικές Κινήσεις
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ


69(3)
56(2)
34(2)
20(1)
12(1)
8
4
10
213
ΠΤΔΕ
ΔΑΠ
66(5)
ΠΚΣ
40(3)
ΕΑΑΚ
16(1)
Αγωνιστικές Κινήσεις
7
ΛΕΥΚΑ
0
ΑΚΥΡΑ
0
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
129
ΠΤΝ
ΠΚΣ
33(5)
ΔΑΠ
18(3)
ΕΑΑΚ
4(1)
ΣΣΠ
2
ΠΑΣΠ
1
ΛΕΥΚΑ
0
ΑΚΥΡΑ
0
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
58
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΑΠ
81
ΠΚΣ
52
ΕΑΑΚ
6
ΣΣΠ
1
ΛΕΥΚΑ
5
ΑΚΥΡΑ
5
ΨΗΦΙΣΑΝ
150
ΦΠΨ
ΔΑΠ
99(7)
ΕΑΑΚ
24(1)
ΠΚΣ
14(1)
ΛΕΥΚΑ
1
ΑΚΥΡΑ
7
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
145
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΑΠ
882
ΠΚΣ
679
ΕΑΑΚ
237
Αγωνιστικές Κινήσεις
92
ΣΣΠ
59
ΠΑΣΠ
35
Ανεξάρτητο
24
Πορεία
8
ΛΕΥΚΑ
43
ΑΚΥΡΑ
90
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
2149
ΤΕΙ
ΔΑΠ
172
ΠΚΣ
75
ΕΑΑΚ
23
ΛΕΥΚΑ
2
ΑΚΥΡΑ
13
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
285
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΑΠ
1054
ΠΚΣ
754
ΕΑΑΚ
260
Αγωνιστικές Κινήσεις
92
ΣΣΠ
59
ΠΑΣΠ
35
Ανεξάρτητο
24
Πορεία
8
ΛΕΥΚΑ
45
ΑΚΥΡΑ
103
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
2434